MILLENNIUM LEASING SP. Z O.O.

Millennium Leasing sp. z o.o. należy do Grupy Banku Millennium, co gwarantuje Spółce i jej Klientom stabilność finansową oraz wiarygodność świadczonych usług. Spółka jest uniwersalną i jedną z najdłużej funkcjonujących na rynku firm leasingowych w Polsce. Jej działalność obejmuje finansowanie wszelkich środków trwałych: samochodów osobowych i dostawczych, maszyn i urządzeń dla większości branż, środków transportu ciężkiego (w tym: drogowego, kolejowego, wodnego i powietrznego) oraz nieruchomości. Do grona Klientów należą zarówno mikroprzedsiębiorcy, jak i Klienci korporacyjni. Jakość obsługi oraz rozwiązania przynoszące wymierne korzyści to kluczowe aspekty współpracy, na których oparte są długofalowe relacje Millennium Leasing z Klientami. Podstawą działalności Spółki jest również znajomość rynku, na którym działa oraz profesjonalna realizacja transakcji. Millennium Leasing odpowiada na potrzeby Klientów poszukujących proekologicznych rozwiązań. Spółka z powodzeniem realizuje własny program „Leasing Eko Energia”, docierając do coraz większego grona Przedsiębiorców, wspierając ich w finansowaniu technologii przyczyniających się do zmniejszenia zużycia energii. Spółka posiada w swojej ofercie innowacyjne rozwiązania, umożliwiające m.in. podjęcie decyzji o finansowaniu jeszcze przed wyborem przedmiotu leasingu. Millennium Leasing posiada kompleksową ofertę ubezpieczeń przedmiotów leasingu w ramach umów podpisanych z czołowymi firmami ubezpieczeniowymi. Spółka oferuje swoim Klientom ubezpieczenia majątkowe i komunikacyjne (w tym także ubezpieczenie wieloletnie, z niezmiennością stawek ubezpieczenia w całym okresie trwania umowy). Spółka proponuje także produkty dodatkowe, zabezpieczające ryzyka Klientów związane z prowadzoną działalnością. Sprzedaż usług Millennium Leasing realizowana jest przez doradców leasingowych w ponad 60 placówkach w całej Polsce. Działania sprzedażowe prowadzone są także w ramach aktywnej współpracy z doradcami bankowymi, w oddziałach detalicznych i jednostkach korporacyjnych Banku Millennium. Spółka oferuje przedsiębiorcom szeroki wachlarz usług finansowych, uwzględniający zarówno produkty leasingowe jak i produkty bankowe. Dedykowani doradcy Millennium Leasing mają tym samym możliwość dopasowania oferty do indywidualnych potrzeb Klientów. Dzięki tak rozbudowanej sieci sprzedaży, usługi Millennium Leasing dostępne są praktycznie w każdym miejscu w Polsce.