ZBM Inwestor Zastępczy Sp. z o.o. istnieje od 1998 roku. Realizuje szeroki zakres usług nadzoru i inwestorstwa zastępczego w każdym przypadku dostosowanych do konkretnych potrzeb klienta – Inwestora. Usługi te obejmują inwestorstwo zastępcze, nadzory techniczno-kosztowe nad realizacją oraz szeroko rozumiane usługi doradcze. Prowadzimy nadzory inwestorskie obiektów budownictwa drogowego, kolejowego, mostowego, lotniskowego, ogólnego i przemysłowego.

Stała kadra ZBM IZ to inżynierowie o najwyższych kwalifikacjach z wieloletnim doświadczeniem, jak również specjaliści w dziedzinie organizacyjno-prawnej. Firma posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001, a wszelkie procedury zgodne są ze standardami FIDIC. Posiadamy również Certyfikat Międzynarodowej Sieci Certyfikacji IQNet. Najważniejsze dokonania firmy związane były z zarządzaniem i nadzorem nad budową mostów i dróg. W roku 2008 otrzymaliśmy nagrodę Ministra Infrastruktury za najlepszą ofertę w kategorii „Drogi”. Firma jest nagrodzona przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej za wdrożenie nowych technologii realizacji mostów.

W dniu 15 czerwca 2012 r., Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS zarejestrował przekształcenie spółki ZBM – Inwestor Zastępczy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie w spółkę akcyjną.

ZBM Inwestor Zastępczy S.A. jako specjalistyczna firma nadzoru inżyniersko-inwestycyjnego, zatrudnia wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zakresie zarządzania Kontraktami na roboty budowlane i sprawowania nadzoru inwestorskiego.
Oferta nasza obejmuje:
– zarządzanie i kontrolę finansowo-terminową Kontraktów na Roboty,
– administrowanie i koordynację wszystkich czynności związanych z Kontraktem,
– nadzór techniczny nad robotami, zgodnie z Warunkami Kontraktu FIDIC (w charakterze Inżyniera) i obowiązującym polskim prawem budowlanym (w charakterze zespołu inspektorów nadzoru inwestorskiego).
W szczególności oferta nasza obejmuje kompleksowe zarządzanie realizacją wszelkich projektów infrastrukturalnych specjalizując się w szczególności w takich kategoriach jak:
konstrukcje inżynierskie:
– drogi (drogi krajowe, autostrady i drogi ekspresowe) i mosty ( wiadukty, tunele )
– budownictwo kolejowe, lotniskowe i przemysłowe,
– instalacje ochrony środowiska
budownictwo ogólne:
– budownictwo mieszkaniowe
– budynki użyteczności publicznej
– budownictwo przemysłowe