WAGON OPOLE Sp. z o.o. prowadzi działalność na rynku specjalistycznych usług w zakresie budowy, modernizacji, naprawy wagonów kolejowych (towarowych i pasażerskich), elektrycznych zespołów trakcyjnych (EZT), spalinowych zespołów trakcyjnych (autobusów szynowych), wózków motorowych, maszyn torowych, pługów odśnieżnych oraz pozostałego taboru kolejowego i części do taboru kolejowego dla przewoźników towarowych i osobowych oraz firm operujących w kraju i za granicą.

Przedmiotem działania Spółki jest:

♦ naprawa, modernizacja i przebudowa wagonów osobowych i typu osobowego,
♦ naprawa, modernizacja i przebudowa elektrycznych oraz spalinowych zespołów trakcyjnych,
♦ modernizacja, przebudowa i naprawa wagonów towarowych,
♦ naprawa, modernizacja pozostałych pojazdów szynowych,
♦ produkcja, naprawa i regeneracja podzespołów i części zamiennych do taboru kolejowego,
♦ działalność produkcyjna i usługowa dla podmiotów krajowych i zagranicznych.

Spółka WAGON OPOLE prowadzi naprawy według poziomu utrzymania P1, P2, P3, P4, P5:

♦ wagonów osobowych,
♦ elektrycznych zespołów trakcyjnych,
♦ spalinowych zespołów trakcyjnych,
♦ wagonów towarowych,
♦ maszyn torowych,
♦ wózków motorowych,
♦ pozostałych pojazdów szynowych.

Spółka we współpracy z kolejowymi jednostkami badawczo-rozwojowymi modernizuje pojazdy osobowe zwiększając ich żywotność, komfort jazdy, estetykę i bezpieczeństwo podróżowania.

Przykładowy zakres modernizacji:

♦ montaż klimatyzacji wagonu,
♦ zabudowa wielonapięciowej przetwornicy statycznej,
♦ modernizacja wózków 4 ANc na wersję 4 ANc „S”,
♦ przystosowanie wagonów i montaż wózków np. 25 ANa lub 11AN z hamulcem tarczowym,
♦ zabudowy wyłożenia modułowego wnętrza wagonu,
♦ zabudowa ekologicznych kabin sanitarnych ze zbiornikami na fekalia montowanymi wewnątrz wagonu
lub na jego podwoziu,
♦ wykonanie malatury farbami chemoutwardzalnymi oraz zabudowa w kabinach sanitarnych zamkniętego
układu ściekowego np. typu EVAC Compact Basic,
♦ montaż okien bezpieczeństwa i grodzi przeciwpożarowych,
♦ dostosowanie kolorystyki i plastyki wnętrza wagonu do życzeń klienta,
♦ montaż przedziałowego wyłożenia podłogowego z wyprofilowaniem wannowym,
♦ montaż wanien podłogowych z tworzyw poliestrowych w przedziałach pasażerskich,
♦ modernizacja tablicy elektrycznej,
♦ modernizacja drzwi wejściowych z zastosowaniem automatycznego zamykania, ♦modernizacja drzwi czołowych na drzwi ognioodporne,
♦ zastosowanie nowego typu ergonomicznych foteli, pokrytych materiałami trudnopalnymi,
♦ pneumatycznego urządzenia wspomagającego otwieranie i zamykanie drzwi czołowych,
♦ montaż urządzeń przeciwpoślizgowych REXROTH,
♦ modernizacja oświetlenia wnętrza wagonu – lampy oświetleniowe przedziałowe wpuszczane w sufit.

W zależności od potrzeb i życzeń klienta wykonywane są przebudowy wagonów osobowych na wagony socjalne, salonowe, konferencyjne oraz specjalnego przeznaczenia, które mogą być wyposażone w nowoczesne urządzenia i instalacje zgodnie z wymaganiami klientów.

WAGON OPOLE Sp. z o.o. prowadzi produkcję:

♦ wózków wagonowych typu Y25Lsd1 (w tym również z zestawami kołowymi o nacisku 25T na oś),
♦ zestawów kołowych do wagonów towarowych o naciskach 20T, 22,5T, 23T oraz 25T,
♦ osi do taboru osobowego oraz towarowego,
♦ części zamiennych do taboru kolejowego.

Produkowane wózki, zestawy kołowe oraz osie do taboru towarowego są zgodne z techniczną specyfikacją interoperacyjności (TSI). Zestawy kołowe oraz osie zestawów kołowych posiadają wymagane dopuszczenia.