Trakcja PRKiI S.A. jest jedną z największych spółek działających w sektorze budownictwa infrastrukturalnego oraz energetyki w Polsce.
Działalność Grupy obejmuje:

Kompleksowe projektowanie elementów infrastruktury drogowej, kolejowej oraz obiektów kubaturowych;
Budowa i modernizacja torów wraz z odwodnieniem;
Budowa i modernizacja sieci trakcyjnych oraz systemów jej zasilania;
Kompleksowa realizacja (projektowanie, kompletacja i dostawa urządzeń, dostawa specjalistycznego oprogramowania, montaż, uruchomienie, serwis gwarancyjny i pogwarancyjny) zdalnego sterowania wszystkimi urządzeniami zasilania trakcji elektrycznej oraz układami pomocniczymi typu oświetlenie peronów, elektryczne ogrzewanie rozjazdów, itp.;
Budowa linii energetycznych kablowych i napowietrznych;
Budowa i modernizacja obiektów inżynierskich;
Budowa i modernizacja dróg i autostrad;
Budownictwo kubaturowe na potrzeby infrastruktury kolejowej oraz budownictwa ogólnego (mieszkaniowego i biurowego);
Budowa i modernizacja infrastruktury użytkowej;
Produkcja urządzeń, osprzętu i materiałów budowlanych.
Doskonała znajomość rynku umożliwiła Grupie uzyskanie portfela zamówień do końca 2014 roku. Głównym Zamawiającym dla naszej spółki są PKP Polskie Linie Kolejowe (90% zamówień). Pozostałe zamówienia obejmują sektor energetyczny oraz infrastrukturę miejskiego transportu szynowego w całej Polsce.

Dzięki przeprowadzonym przejęciom (PRK-7 S.A. w 2009 roku i Tiltra Group w 2011 roku) Grupa rozszerzyła zakres działalności.

Umożliwiło to zwiększenie konkurencyjność spółki w zakresie modernizacji linii kolejowych w branży torowej i budownictwa infrastrukturalnego tj. dróg, mostów, tuneli, lotnisk oraz portów.

W niedalekiej przyszłości Trakcja planuje być czołowym graczem na rynku Europy Środkowej i Środkowo – Wschodniej w ramach swojego zakresu działalności.