TTS jest powiązana z firmami Trans Expert i Trade&Trans Expert. Właścicielami firm są: Roman Czaicki, Piotr Czaicki i Witold Kotulski.

Działamy w transporcie drogowym od 1996 roku, a w transporcie kolejowym i przeładunkach od 2002 roku. Reprezentujemy całkowicie polski kapitał.

Oferujemy usługi związane z transportem kolejowym po szerokim torze (LHS) i normalnym (PKP), przeładunki i rozładunki wagonów (LHS i PKP), magazynowanie i składowanie oraz transport drogowy.

Na transport kolejowy po szerokim torze (LHS) posiadamy dostęp do upustów, na trasie Hrubieszów-Sławkow Płd., pozwalający z powodzeniem konkurować z transportem drogowym i transportem kolejowym PKP z granicznych punktów przeładunkowych, np. Żurawica, Medyka, Małaszewicze, Terespol, Werhrata. Dla naszych klientów wykonujemy usługi przeładunku i transportu towarów.

TRANSPORT KOLEJOWY – SZEROKI TOR

Transport kolejowy oferujemy na podstawie umów upustowych. Na LHS- sie posiadamy jedną z najniższych stawek przewozowych, tak w imporcie jak i w eksporcie.

Zapewniamy podstawianie wagonów UŻ lub rosyjskich.

Na stacji Sławków LHS posiadamy dostęp do szerokiego i normalnego toru, dzierżawimy również kilka tysięcy metrów placów składowych i magazynów. Posiadamy własne punkty przeładunkowe.

PRZEŁADUNKI WAGONOWE

wykonujemy na własnym terminalu przeładunkowym.

Naszą specjalnością są przeładunki towarów w systemie:

wagon – plac / magazyn
wagon – auto
wagon – wagon
auto – plac / magazyn
auto – wagon
auto – auto