TORPOL S.A. od prawie 25 lat modernizuje szlaki i linie kolejowe, dostosowując ich jakość i parametry do wymogów stawianych przez unijne i międzynarodowe przepisy o ruchu kolejowym. Był pierwszą prywatną firmą w Polsce, która prowadziła prace przystosowujące linie kolejowe do prędkości 160 km/h. Na terenie miast tworzy zielone torowiska tramwajowe, wyposażone w systemy tłumienia drgań i ekrany akustyczne.

Do najważniejszych realizacji firmy należą m.in.: przebudowy wielu ważnych odcinków linii kolejowych E20, E30 i E65, będących polską częścią paneuropejskich korytarzy transportowych; modernizacja stacji Gałkówek w ramach przebudowy połączenia kolejowego Warszawa – Łódź, jak również wybudowanie nowoczesnych tras tramwajowych na terenie Poznania i Gdańska.

Potencjał ludzki firmy to ponad 500 doświadczonych pracowników, wśród których znajduje się wysoko wykwalifikowana kadra inżynierska o specjalnościach w budowie dróg żelaznych i kołowych, sieci elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych i wodociągowo-kanalizacyjnych oraz konstrukcyjno-budowlanej i geodezyjnej.

Bazę sprzętowo-transportową spółki tworzy ponad 70 wyspecjalizowanych jednostek zapewniających wykonywanie większości prac w oparciu o własne zaplecze. Do najważniejszych z nich należą m.in.: pociąg do potokowej wymiany nawierzchni SUM 312, uniwersalna podbijarka torowa UNIMAT 08-275/3S, profilarka tłucznia USP 5000, a także oczyszczarki tłucznia RM76 wraz z transporterami materiałów sypkich MFS 40 oraz suwnice PTH 350. Baza firmy umożliwia najem sprzętu i maszyn innym podmiotom. Od 2011 roku spółka posiada również certyfikat bezpieczeństwa uprawniający do prowadzenia towarowych przewozów kolejowych.

Torpol S.A. jest od lat aktywnym członkiem następujących stowarzyszeń i zrzeszeń branżowych:

Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji,
Izby Gospodarczej Transportu Lądowego,
Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej,
Forum Kolejowego – Railway Business Forum,
Norwesko-Polskiej Izby Handlowej,
Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

 


 

TORPOL Co. Ltd. has been established in 1991. Since August 2006 is a member of POLIMEX-MOSTOSTAL capital group.

 

TORPOL`s specialty is a complex realization of construction and modernization of railway communication tracks, stations and infrastructure, as well as traffic artery including tram tracks, roads, parking spaces, traffic lights, street illumination, other infrastructure and engineering objects.

 

The high quality of services are confirmed by Certificates of Integrated Management System – International Standards Organization: ISO 9001, 14 001, 18001 and Certificate of Allied Quality Assurance Publications – AQAP 2120 which allows to realize projects according to NATO requirements.

During 15 years of existence TORPOL has managed to extend its operation throughout entire Poland.