Spółka TorKol  działa na rynku od 2012 roku w branży budowlanej.
Spółka oferuje w branży budownictwa kolejowego:

• budowę i remonty stacji, szlaków i odcinków linii kolejowych
• usuwanie skutków szkód górniczych w infrastrukturze kolejowej
• budowę i remonty urządzeń sterowania ruchem kolejowym
• rewitalizację skarp i nasypów dróg kolejowych

Spółka oferuje w branży budownictwa inżynieryjnego:

• budowę i remonty przejazdów kolejowych
• budowę i remonty zewnętrznej kanalizacji deszczowej
• budowę i remonty inżynieryjnych obiektów związanych z infrastruktura kolejową
• przebudowę kompletnych obiektów inżynieryjnych na bocznicach zakładów przemysłowych (kopalnie, huty, koksownie, fabryki samochodów i     wszystkie pozostałe bocznice)
• rewitalizację kolejowych obiektów mostowych