Firma Tines jest producentem nowoczesnych rozwiązań dla budownictwa komunikacyjnego. Nasza oferta obejmuje asortyment wielu wyrobów stosowanych w konstrukcjach nawierzchni szynowych. Zgodnie z zasadą kompleksowości rozwiązań oferujemy całe systemy konstrukcyjne nawierzchni kolejowych, tramwajowych, metra i torów podsuwnicowych. Współpracujemy z największymi europejskimi producentami należącymi do grupy James Walker (edilon)(sedra, Tiflex), których wyroby mają ugruntowaną pozycję w tej dziedzinie. Oferowane przez Tines systemy są stosowane od wielu lat w krajach Europy, a także w Polsce, co potwierdzają liczne referencje.

Zastosowania
Nowoczesne systemy konstrukcji nawierzchni szynowych oferowane przez spółkęTines znajdują szereg zastosowań. Nowoczesność ta polega między innymi na dostosowaniu ich do dużych prędkości pojazdów szynowych przy jednoczesnym ograniczeniu niekorzystnych oddziaływań w postaci hałasu i wibracji emitowanych do otoczenia trasy. Oferowane systemy są stosowane jako nawierzchnie kolejowe, metra i w torowiskach tramwajowych.

Kolej:
· przejazdy
· mosty i wiadukty
· tunele
· stacje i tory szlakowe
Metro:
· tunele
· stacje
Tramwaj:
· przejazdy
· mosty i wiadukty
· torowiska wspólne z jednią
· torowiska wydzielone z jezdni

Korzyści społeczne
Zalety zastosowań systemów oferowanych przez spółkę Tines polegające na zwiększeniu bezpieczeństwa, trwałości i komfortu podróżowania zachęcają do korzystania z systemów komunikacji zbiorowej.
W dobie rozwiniętej indywidualnej komunikacji samochodowej wytworzenie nawyków do korzystania z komunikacji zbiorowej ma wymiar proekologiczny. Zmniejszenie szkodliwego oddziaływania na środowisko i obniżenie kosztów eksploatacji nawierzchni są czynnikami, które zachęcają jednostki decyzyjne do rozwijania komunikacji zbiorowej.