SKM jest najmłodszą warszawską miejską spółką komunikacyjną. Od grudnia 2005 r. służy mieszkańcom Warszawy i okolic, zapewniając możliwość podróży w aglomeracji warszawskiej z wykorzystaniem istniejących linii kolejowych. Świadczy usługi przewozowe w ramach systemu komunikacji miejskiej, którego fundamentem jest wspólny bilet ZTM.

Strategia rozwoju miasta stołecznego Warszawy do 2020 r. przewiduje rosnącą rolę komunikacji kolejowej w systemie transportu publicznego aglomeracji warszawskiej, a zatem podjęte przez SKM decyzje związane z zakupem nowoczesnego taboru oraz modernizacją zaplecza technicznego są bardzo istotne, co powinno przełożyć się na dalszy rozwój firmy.