Koncern STRABAG SE istnieje na rynku budowlanym już ponad 170 lat i prowadzi swoją działalność niemal na całym świecie. STRABAG SE jest jedną z największych firm budowlanych Europy, liderem na rynku niemieckim i austriackim oraz w Europie Środkowo-Wschodniej.

Dynamiczny rozwój Firmy dotyczy także rynku polskiego. Grupa STRABAG, działająca w Polsce od 1985 roku, zatrudnia obecnie około 5.000 osób. Najlepszym przykładem tego rozwoju jest rosnąca liczba oddziałów terenowych, zapewniających nam sprawniejsze poruszanie się po lokalnych rynkach, różnorodność realizowanych inwestycji i stale powiększająca się paleta usług oferowana klientom Firmy.

Firma jest przygotowana do stawienia czoła wyzwaniom dynamicznie rozwijającego się rynku. W ostatnich latach udało się jej umocnić czołową pozycję rynkową. STRABAG jest doświadczonym i cenionym wykonawcą we wszystkich dziedzinach budownictwa. Główne obszary działalności Firmy to budownictwo ogólne i inżynieryjne oraz budownictwo infrastruktury (np. drogi, infrastruktura kolejowa itp.).

W ramach pionu Budownictwa Infrastruktury realizowane są takie projekty jak: autostrady i drogi ekspresowe, drogi krajowe, szybkiego ruchu, obwodnice, mosty, linie kolejowe oraz lotniska. STRABAG posiada obecnie najlepiej rozwiniętą w Polsce sieć wytwórni mieszanek mineralno-asfaltowych. Dysponuje zapleczem umożliwiającym budowę dróg kołowych i lotniskowych z betonu cementowego. Ponadto, Firma ma najliczniejszy w Polsce park maszyn do wszelkiego rodzaju recyklingu nawierzchni drogowych i lotniskowych. Firma produkuje we własnym zakresie emulsje asfaltowe i stosuje ekologiczne technologie oparte na zastosowaniu emulsji asfaltowych.