PKP INTERCITY REMTRAK jest częścią Grupy Kapitałowej PKP IC i stanowi centrum kompetencji w zakresie napraw i modernizacji wagonów pasażerskich i lokomotyw. Zatrudniamy ponad 900 osób w 3 Zakładach Produkcyjnych – Warszawa Grochów, Libiszów, Opole oraz w Biurach Spółki w Libiszowie k Opoczna i Warszawie.
Firma PKP Intercity Remtrak powstała w 1999 roku. Działalność spółki obejmuje naprawy i modernizacje na poziomie P3, P4 i P5 oraz naprawy awaryjne kolejowych wagonów pasażerskich.
Głównym celem strategicznym dla PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o. na lata 2021-2030 jest wykorzystanie w pełni zdolności naprawczych Spółki, które biorąc pod uwagę popyt PKP Intercity na naprawy taboru w tym okresie pozwolą pokryć zapotrzebowanie Właściciela na:

• ok. 70% całkowitej liczby napraw wagonów na poziomie P5,
• 100% całkowitej liczby napraw wagonów na poziomie P4,
• ok. 64% całkowitej liczby napraw wagonów na poziomie P3.

Rok 2021 oraz 2022 dla Spółki jest krokiem milowym w jej intensywnym rozwoju. W kwietniu 2021
roku zakończono bowiem warty ponad 135 mln zł brutto III etap rozbudowy największego zakładu
Dane teleadresowe:
SIEDZIBA SPÓŁKI
PKP Intercity Remtrak Sp. z o.o.
Libiszów 104
26-300 Opoczno
tel.: +48 22 18 55 351
e-mail: biuro@remtrak.pl
www.remtrak.pl
NIP 959-19-98-816
REGON 871210540
KRS0000091303
Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi
XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 42 636 000,00 PLN naprawczego Spółki w Libiszowie.