RAIL Polska Sp. z o.o. została założona w 1999 roku jako spółka-córka firmy RAIL World, prywatnej międzynarodowej grupy kolejowej, której właścicielem jest Pan Edward Burkhardt. W roku 2004 nastąpiło połączenie RAIL Polska z firmami KOLEX i ZEC Trans. Obecnie spółka posiada siedzibę w Warszawie oraz dwa oddziały regionalne: we Wrocławiu i we Włosienicy.

Od początku istnienia spółka dynamicznie się rozwija, w każdym roku zwiększając wielkość przewozów co najmniej o 50% oraz znacząco powiększając swój tabor. Posiadamy 35 lokomotyw oraz 1100 wagonów różnych typów.

Firma Rail Polska oferuje następujący zakres usług:

 • przewóz ładunków transportem kolejowym,
 • obsługa bocznic,
 • wydzierżawianie lokomotyw i wagonów,
 • naprawa taboru kolejowego,
 • utrzymanie infrastruktury kolejowej,
 • czyszczenie cystern,
 • usługi specjalistyczne.

 


 

RAIL Polska Limited Liability Company was founded in 1999 as a wholly-owned subsidiary of RAIL World, a private international railway group, owned by Mr. Edward Burkhardt. In 2004, Rail Polska was merged with KOLEX and  ZEC Trans. At the moment, the company has headquarters in Warsaw and two regional branches in Wrocław and Włosienica.

Since the beginning of its existence, the company has been developing dynamically. It increases volumes by at least 50% each year and increases the amount of rolling stock considerably. At the moment, we have 35 locomotives and 1100 wagons of different types. In 2005 we carried about 1,5 million tonnes of freight (350 million of net tonne km).

Rail Polska provides the following range of services:

 • freight railway transport,
 • siding servicing,
 • rental of wagons and locomotives,
 • rolling stock repair,
 • railway infrastructure maintenance,
 • tank cleaning,
 • specialist services.