Misją firmy jest:

 • świadczenie wysokiej jakości usług związanych z szeroko pojętymi doradztwem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem transportu szynowego,
 • propagowanie nowatorskich rozwiązań technicznych zwiększających bezpieczeństwa transportu osób i towarów,
 • znajdowanie rozwiązań zwiększających efektywność i zmniejszających koszty funkcjonowania przedsiębiorstw.

Wśród projektów zrealizowanych przez PCG znajdują się m.in. prace dotyczące:

 • strategii wprowadzania systemu ERTMS w Polsce,
 • szybkich połączeń kolejowych w Polsce,
 • założeń zintegrowanego systemu sterowania stacjami i liniami kolejowymi z systemem diagnostyki i utrzymania,
 • modernizacji linii kolejowych w zakresie urządzeń sterowania ruchem i łączności.

 

Company mission:

 • providing with high quality services related to the economic advisory with special compliance of rail transport,
 • propagating innovatory technical solutions aiming at enhancement of safety in transport of persons and goods,
 • finding solutions on enterprises efficiency increase and operation costs reduction.

Among the project carried out by PCG one can find analyses on:

 • strategy for implementation of ERTMS system in Poland,
 • high speed train connections in Poland,
 • integrated system principles in diagnostics and maintenance related to station and railway lines control,
 • modernization of railway lines in the scope of traffic control and communication system.