PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o. funkcjonuje w ramach zintegrowanej struktury, jako zarządca linii kolejowej nr 65 i podmiot wykonujący na tej linii przewozy towarów, zaspokajając potrzeby transportowe regionu południowo – wschodniej Polski.

Linia LHS (tzw. szeroki tor), którą zarządza spółka PKP LHS, jest najdłuższą na terenie Polski kolejową linią szerokotorową (o prześwicie torów 1520 mm), przeznaczoną do transportu towarowego. Liczy blisko 400 km, obejmując swoim zasięgiem region południowo-wschodniej Polski (woj. lubelskie, podkarpackie, świętokrzyskie, małopolskie i śląskie). Łączy granicę polsko-ukraińską w Hrubieszowie ze Śląskiem, gdzie w Sławkowie kończy swój bieg.

Linia LHS obejmuje 9 stacji, 13 mijanek oraz punkty do przeładunku towarów – terminale, rampy i place przeładunkowe oraz hale magazynowe, składy celne, wagi wagonowe i samochodowe.

Spółka PKP LHS świadczy kompleksową obsługę w zakresie kolejowego transportu towarów. Usługa skierowana jest do różnych gałęzi przemysłu, m.in. metalurgicznego, chemicznego, paliwowo- energetycznego, przetwórstwa drzewnego oraz budownictwa.

Firma specjalizuje się w transporcie towarów:

– masowych
– stałych (m.in. rudy, węgiel, kruszywa, drewno)
– płynnych (m.in. gazy, produkty chemiczne)
– sypkich (m.in. zboża, pasze, pellety)
– drobnicowych (m.in. wyroby metalowe, szkło, materiały budowlane)

Świadczy również przewozy:

– jednostek intermodalnych
– ładunków nadzwyczajnych (wyjątkowo ciężkich, długich, ponadgabarytowych),
– ładunków niebezpiecznych, po wcześniejszym uzgodnieniu.

Przewozy przesyłek mogą być realizowane w zwartych składach i w pojedynczych wagonach.

Możliwe są przewozy za jednym listem przewozowym po linii szerokotorowej (1520 mm) i liniach normalnotorowych (1435 mm), pod warunkiem:zmiany wózków wagonowych w punkcie przestawczym wagonów na stacji Sędziszów LHS
lub przeładunku na stacjach stycznych.

Spółka PKP LHS oferuje fachowe doradztwo spedycyjno-logistyczne w zakresie wyboru optymalnego środka transportu, wyznaczania trasy przewozu oraz technologii przeładunku. Zapewnia kompleksowość usługi spedycyjnej poprzez:

– dostawę przesyłki do miejsca przeznaczenia wg zasady door to door;
– sporządzenie dokumentów przewozowych;
– ubezpieczenie przesyłki na okres przewozu;
– składowanie, magazynowanie przesyłek;
– przeładunki.

Oferując kompleksowość usług dodatkowych związanych z przewozami towarów, spółka gwarantuje możliwość przeładunku w terminalach i punktach przeładunkowych zlokalizowanych na linii LHS. Realizowane przeładunki wykonywane są również przy udziale zewnętrznych firm przeładunkowych.

  • towary stałe masowe i sztukowe (m.in. paletyzowane, w big-bagach, wiązkach) na stacjach LHS: Hrubieszów, Zamość Bortatycze, Szczebrzeszyn, Wola Baranowska, Staszów, Gołuchów, Sławków
  • gazy skroplone na stacjach LHS: Zamość Bortatycze, Gołuchów, Sławków
  • kontenery na stacjach LHS: Zamość Bortatycze, Szczebrzeszyn, Wola Baranowska, Sławków
  • naczepy, samochody wielkotonażowe nastacji LHS Sławków
  • materiały niebezpieczne na poszczególnych stacjach po wcześniejszym uzgodnieniu.

Spółka prowadzi także usługi celne i dodatkowe (np. ustalanie masy przesyłek na wagach elektronicznych, przestawianie wagonów z toru szerokiego (1520mm) na tor normalny (1435mm) i odwrotnie).