PKP INFORMATYKA   świadczy usługi  głównie w zakresie :

  • Wytwarzania dedykowanego oprogramowania
  • Wdrażania i integracji systemów
  • Budowy sieci komputerowych i centrum przetwarzania danych
  • Bezpieczeństwa i monitoringu
  • Wsparcia użytkowników
  • Systemów sprzedaży biletów

W oparciu o zespół specjalistów pracujący w trybie 24/7 oraz systemy monitorowania infrastruktury i usług realizujemy świadczenie usługi Security Operations Center (SOC). Dysponujemy akredytacją SAP PartnerEdge pozwalającą na sprzedaż licencji SAP oraz dostarczanie usług wdrożeniowych do Klientów. Zapewniamy ciągłość działania usług IT na poziomie I, II i III linii wsparcia. Zespół tworzą głównie administratorzy systemów, aplikacji, baz danych i sieci. Działamy w tle, ale nasza praca determinuje funkcjonowanie kluczowych dla rynku kolejowego systemów i aplikacji, np. systemu rezerwacji i sprzedaży biletów, systemu obsługi przewozu przesyłek towarowych.

Bazując na kilkudziesięcioletnim doświadczeniu w branży kolejowej, dbamy, aby nasze rozwiązania były zgodne z regulacjami polskimi i unijnymi. Nasze projekty realizujemy w oparciu o metodykę Prince 2 z elementami metodyk zwinnych (AGILE).