MERA Systemy kontynuuje, liczącą dziesięciolecia, tradycję polskiej, renomowanej firmy, która stworzyła i z powodzeniem zrealizowała, na krajowym i światowym rynku, dostawy wielu innowacyjnych i zaawansowanych technicznie urządzeń.

MERA dostarcza i integruje inteligentne rozwiązania, szczególnie z zakresu transportu
publicznego. Projektuje i tworzy nowoczesne, automatyczne systemy pobierania opłat,
których częścią są automaty biletowe w pojazdach i miejscach publicznych.
W ramach kompleksowej obsługi automatycznej dystrybucji biletów zapewnia inteligentne systemy i narzędzia do monitorowania i zarządzania siecią sprzedaży.

MERA jest również jednym z krajowych liderów we wprowadzaniu na rynek innowacyjnych
rozwiązań samoobsługowych wspierających pracę administracji, urzędów, e-commerce’u,
podmiotów świadczących usługi bankowe, pocztowe, w zakresie służby zdrowia, reklamy czy
rozrywki, które stają się przyjazną częścią miejskiej infrastruktury.

Na polskim rynku działa już ponad 4 tysiące urządzeń wyprodukowanych przez Mera.
Firma zrealizowała i realizuje projekty na potrzeby aglomeracji jak i te lokalne, w mniejszej skali.