Kolejowe Zakłady Łączności Sp. z o.o. w Bydgoszczy należą do Grupy PKP Informatyka sp. z o.o. Jesteśmy jedynym polskim producentem i dostawcą kolejowych tablic informacyjnych LCD oraz tablic paletowych. Wyposażenie dworców w system informacji wizualnej realizujemy w sposób systemowy.

Zdecydowana większość polskich dworców kolejowych wyposażona jest w system tablic informacyjnych KZŁ.
Nasze tablice spełniają wymogi techniczne i funkcjonalne stawiane przed systemem informacji pasażerskiej oraz posiadają świadectwo dopuszczenia GIK. System informacji wizualnej KZŁ jest zgodny z wytycznymi Polskich Linii Kolejowych SA oraz posiada kompatybilność elektromagnetyczną i deklaracje zgodności.

Aktualnie oferowany przez KZŁ system informacji wizualnej oparty na tablicach w technologii LCD jest najnowocześniejszym i najlepszym rozwiązaniem w Europie.
Kolejowe Zakłady Łączności oferują elektroniczne tablice informacyjne LCD w wersji niebieskiej i czarnej, tablice LCD-TFT (monitorowe) oraz tablice paletowe. Dostarczany przez KZŁ system informacji wizualnej wraz z tablicami elektronicznymi LCD współpracuje z systemami nadrzędnymi np. SitKol, SEPE.

System elektronicznych tablic informacyjnych opartych na technologii LCD produkowany przez KZŁ został nagrodzony główną nagrodą im. Ernesta Malinowskiego podczas najważniejszych targów kolejowych w Polsce – TRAKO 2009
. Należy podkreślić, że jest to najcenniejsza nagroda kolejowa w Polsce, przyznawana co dwa lata.

Kolejowe Zakłady Łączności to także największy i najstarszy producent automatów biletowych w Polsce.
W tej dziedzinie KZŁ dostarczają automaty nie tylko na kolej ale również do miast, instytucji i firm prywatnych. W ostatnim czasie Spółka wprowadziła na rynek najnowocześniejsze parkomaty w Polsce, które pełnią także funkcję informatorów.

Za innowację w postaci automatu biletowego LOCOMAT S300i
wyposażonego w przystankową tablicę informacyjną LCD, firma na targach SilesiaRAIL otrzymała medal.

Trzecią domeną Kolejowych Zakładów Łączności jest zapewnienie systemu łączności technologicznej na kolei w postaci SLK
– systemu łączności dyspozytorskiej. Jest to zaawansowany technologicznie system zapewniający pełną łączność w obrębie lokalnego centrum sterowania (LCS).

Poza tym w ofercie KZŁ znajdują się również:

systemy rozgłoszeniowe (megafony i DSO),
systemy sieci czasu i zegary,
certyfikowane systemy monitoringu obiektów kolejowych,
systemy pokładowe do pojazdów.