Kompetencje  spółki:

1. Budownictwo elektroenergetyczne.
2. Elektroenergetyka kolejowa do 1 kV
(nietrakcyjna) – obsługujemy teren całej Polski,
ponad 10000 obiektów.
3. Zabudowa i serwis elektrycznego ogrzewania
rozjazdów kolejowych (EOR).
4. Pomiary i przeglądy roczne i pięcioletnie
instalacji elektrycznych.
5. Budowa linii kablowych nN / SN.
6. Zasilanie placów budowy.
7. Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i
wewnętrznego na LED.
8. Serwis awaryjny 24h.
9. Projektowanie, doradztwo, nadzór.
10. Przeglądy stacji transformatorowych SN/nN.

Szczegółowa oferta  usług  dostępna jest na stronie : https://electric.waw.pl/oferta/