Działalność Huty Bankowa Sp. z o.o., producenta wyrobów walcowanych i kuto-walcowanych ukierunkowana jest na stałe zapewnienie ich jakości, zmniejszenie ujemnego oddziaływania na środowisko, zagwarantowanie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pracy na wszystkich stanowiskach pracy oraz zapewnienie zasobów i środków do realizacji przyjętej polityki. Środkami służącymi do realizacji powyższych celów są:

 • kompetentny, ciągle podnoszący swoje kwalifikacje personel utrzymujący ukształtowaną w ponad 180 letniej tradycji firmy opinię o stałym spełnieniu wymagań klientów, jak również angażujący się do działań na rzecz ochrony środowiska i BHP
 • stosowane i stale doskonalone metody organizacji produkcji w oparciu o nowe i bezpieczne rozwiązania techniczne, technologiczne i organizacyjne, uwzględniające również kontrolę i zapobieganie zanieczyszczeniu środowiska
 • stałe przestrzeganie obowiązujących wymagań prawnych w zakresie jakości produkcji, ochrony środowiska i BHP
 • stosowane w produkcji wyłącznie sprawdzone, udokumentowane, gwarantujące bezpieczną obsługę i optymalizujące zużycie surowców i mediów energetycznych metody wytwarzania
 • ciągłe monitorowanie procesów wytwarzania, warunków pracy i wpływu na środowisko poprzez:
  – planowanie jakości produkowanych wyrobów, zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym i zdarzeniom potencjalnie wypadkowym,
  – stałe wspieranie działań zapewniających wdrażanie środków ochrony zbiorowej,
  – zmniejszenie emisji pyłowo-gazowej ze spalania gazu ziemnego w procesach technologicznych,
  – ograniczenie ilości składowanych odpadów i ochronę wód powierzchniowych
 • współdziałanie i utrzymywanie stałego kontaktu z dostawcami i klientami na rzecz stałego zapewnienia jakości wyrobów, a także z jednostkami zewnętrznymi w zakresie wdrażania bezpiecznych i przyjaznych środowisku technologii
 • stała promocja osiągnięć w zakresie jakości, ochrony środowiska i BHP