FEROCO S.A. od 65 lat z sukcesem realizuje prace w zakresie budownictwa komunikacyjnego. Wykonuje projekty dla zleceniodawców z całego świata. Dynamiczny rozwój i wielomilionowe kontrakty stawiają przedsiębiorstwo w gronie największych firm z branży w Polsce. Nowoczesne zarządzanie oraz wykwalifikowani inżynierowie i pracownicy każdego szczebla są cennym kapitałem spółki.
Głównym zakresem działania FEROCO jest budownictwo kolejowe. Spółka przyjmuje zlecenia od największych inwestorów w tej branży m.in. PKP Polskie Linie Kolejowe SA. FEROCO wykonuje strategiczne prace przy najważniejszych szlakach komunikacyjnych, m.in. Centralnej Magistrali Kolejowej, międzynarodowej linii kolejowej E20, E30, czy E65, które łączą poszczególne części Europy.

Zakres działalności :

  • budowa oraz modernizacja stacji i linii kolejowych, a także linii tramwajowych, w szczególności prace związane z robotami torowymi w zakresie podtorza i układu torowego, sieci trakcyjnych, a także zasilanie elektroenergetycznego
  • budowa i modernizacja obiektów inżynieryjnych, mostów i wiaduktów oraz projektowanie nowych obiektów
  • budowa i modernizacja dróg i autostrad; w ramach tych projektów: roboty ziemne liniowe, odwodnieniowe, wykończeniowe oraz przebudowa istniejących dróg.