Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. jest jednym z największych polskich zakładów, realizujących naprawy i dostawy nowych wagonów towarowych. Firma posiada duże tradycje i doświadczenie w tej dziedzinie. Kontynuuje prowadzenie działalności gospodarczej przedsiębiorstwa Fabryki WAGON S.A., obecnego na rynku polskim, w branży kolejowej od 1920 roku.

Oferta Europejskiego Konsorcjum Kolejowego WAGON Sp. z o.o. obejmuje kompletne projekty oraz produkcję następujących typów wagonów:

 • wagony platformy do przewozu kontenerów serii Sgns 60’, Sggmrs 90’ i Sggmrs 104’,
 • wagony węglarki serii Eaos, Eanos i Eans,
 • wagony samowyładowcze serii Fals, Falns,
 • wagony kieszeniowe serii Sdgmns i Sdggmrs,
 • wagony do drewna z kłonicami serii Snps o nacisku na oś 25 t,
 • wózki do wagonów towarowych serii Y25 Ls(s)d1 typu 3TNk oraz serii Y25/25t typu 30TN,
 • wózki do wagonów towarowych serii Y25 Ls(s)d1 typu 21TN oraz serii Y25Ls(s)1 typu 21TNa.

Zarówno zaplecze techniczne, jak również wieloletnie doświadczenie załogi umożliwiają nam zaprojektowanie i produkcję wszystkich typów wagonów towarowych. Zakład jest także gotowy do przeprowadzenia napraw okresowych, odbudów i modernizacji wszystkich typów wagonów towarowych.

Posiadamy niezbędne wyposażenie techniczne konieczne do naprawy i regeneracji wszystkich podzespołów i komponentów wagonów, takich jak:

 • wózki,
 • zestawy kołowe,
 • urządzenia cięgłowo- zderzne,
 • systemy hamulcowe,
 • mechanizmy rozładunkowe,
 • urządzenia zewnętrzne.

Do listy podstawowych towarów i/lub usług oferowanych przez Europejskie Konsorcjum Kolejowe WAGON Sp. z o.o. należy również podać – wytwarzanie konstrukcji stalowych.

Europejskie Konsorcjum Kolejowe Wagon Sp. z o.o. posiada wiele krajowych i międzynarodowych cetyfikatów i dopuszczeń ,  potwierdzających bardzo wysoki poziom, zarówno zarządzania jakością jak i procesów technologicznych, wdrożonych w naszym zakładzie, m.in:

 • System Zarządzania Jakością zgodny z wymaganiami ISO 9001:2008 z 09.06.2009 roku w zakresie: Projektowania, prac rozwojowych , budowy, modernizacji i naprawy taboru kolejowego i konstrukcji stalowych
 • Świadectwo Kwalifikacyjne nr 216/50/VIII/2010 nadane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach
 • Certyfikat według EN 15085 dla poziomu certyfikacji CL1  uprawniający do spawania pojazdów szynowych i części pojazdów  szynowych nadany przez SLV Hannover
 • Świadectwo potwierdzające kwalifikacje producenta do spawania stalowych konstrukcji budowlanych klasy D wg DIN 18800-7  uprawniających do wytwarzania takich konstrukcji na rynek  niemiecki nadane przez SLV Hannover
 • Certyfikat Zgodności wg DIN EN ISO 3834-2 potwierdzający spełnienie  pełnych wymagań dotyczacych jakości w spawalnictwie nadany przez SLV Hannover
 • Świadectwo nr CEOa-621a/005a/2007 a dnia 27.11.2007 roku, uznanaego przez PKP Cargo SA producenta wyrobu
 • Świadectwo nr CEOa-621b/005a/2007 a dnia 27.11.2007 roku, uznanaego przez PKP Cargo SA producenta usługi

Wykaz wszystkich certyfikatów i dopuszczeń znajduje się na stronie internetowej:

www.ekk-wagon.pl