Zakład Elektromechaniczny „ELREM” Sp. z o.o. powstał na bazie technicznej byłego Wydziału Elektrycznego ZNTK Bydgoszcz S.A.

W 2001 roku wdrożono system zarządzania jakością według wymagań normy DIN EN ISO 9002:1994.

Wysokie indywidualne umiejętności pracowników firmy, jak również dobrze zorganizowana praca w zespole pozwoliły wyjść naprzeciw potrzebom rynku i rozszerzyć zakres produkcyjny o przezwajanie i naprawę maszyn wirujących, regenerację wirników komutatorowych, jak również naprawę maszyn wirujących dla kolejnictwa (prądotwórczych, napędowych), naprawę urządzeń spawalniczych oraz wykonawstwo instalacji elektro-energetycznych.
Pracownicy posiadają świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń instalacji i sieci na stanowisku dozoru w zakresie:

linie kablowe do 15 kV,
instalacje elektryczne,
urządzenia napędowe grupy III i IV,
stacje elektroenergetyczne do 15 kV,
transformatory do 1000 kVA.

Pracownicy zakładu posiadają również uprawnienia pomiarowe w zakresie ochrony od porażeń.

W działalności firmy szczególną uwagę zwraca się na jakość i terminowość wykonywanych usług, co daje spółce wysoką pozycję na regionalnym rynku. Na wykonywane prace jest udzielana gwarancja, wychodząc z założenia, iż poziom świadczonych usług stworzy klimat do nawiązywania kontaktów i współpracy z kontrahentami, co w następstwie będzie korzystne dla obu stron.