Spółka EKONOVA powstała w grudniu 2004 roku. Główną działalnością Spółki jest projektowanie i montaż ekranów akustycznych na potrzeby drogownictwa, infrastruktury kolejowej i przemysłu. Swoje usługi kieruje zarówno instytucjonalnych klientów krajowych jak i przedsiębiorstw zagranicznych.

Bezpośrednie powiązanie branży z budownictwem drogowym i kolejowym wiąże ją w dużym stopniu z publicznymi inwestycjami infrastrukturalnymi a zwłaszcza z projektami współfinansowa -nymi przez środki Unii Europejskiej.
„Ekonova” S.A. posiada wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i budowie, warsztatowej i ekranów akustycznych, a mianowicie:
Wykonanie analiz akustycznych do celów projektowych,
projekty budowlane i wykonawcze na podstawie Raportów Oddziaływania Na Środowisko,
kompletne dokumentacje projektowe w systemie projektuj i buduj,
projekty warsztatowe na podstawie projektów budowlanych, wykonawczych i specyfikacji technicznych.

Umiejętność projektowania i opracowywania dokumentacji odnosi się do wszystkich etapów budowy, począwszy od opracowywania i uczestnictwa w programach badawczych i pracach rozwojowych, poprzez prace o charakterze studyjnym, ofertowym, oferty techniczne, założenia techniczno-ekonomiczne a skończywszy na projektach technicznych i dokumentacji powykonawczej.

W projektowaniu i opracowywaniu dokumentacji technicznej Spółka wykorzystuje nowoczesne metody projektowania łącznie z metodami komputerowymi i zastosowaniem profesjonalnych, na światowym poziomie programów.

W biurach Spółki zainstalowana została sieć komputerowa w wykonaniu strukturalnym, która jest na bieżąco rozwijana. Wdrażany jest przy tym na bieżąco kompleksowy program komputeryzacji prac projektowych z perspektywą pracy w sieci komputerowej w zintegrowanym systemie projektowania trójwymiarowego.

Główną domeną działalności Spółki są wyspecjalizowane usługi, do których należy zaliczyć przede wszystkim:
przygotowania budowy ekranów akustycznych i jej nadzorowania,
budowania zaprojektowanych ekranów łącznie z prowadzeniem serwisów gwarancyjnych.

W ciągu siedmiu lat pracy Spółka zgromadziła dużą wiedzę i doświadczenie w projektowaniu i budowaniu ekranów akustycznych. Umożliwiło to działanie na terenie całego kraju. Działając samodzielnie oraz we współpracy z renomowanymi firmami polskimi i zachodnimi firma wykonywała z powodzeniem projekty technologiczne i dokumentację techniczną jak również uczestniczyła w akcjach ofertowych, oraz pracach budowlanych zarówno dla inwestorów instytucjonalnych, jak i prywatnych.

Prowadzenie wyżej opisanej działalności Spółki jest możliwe przede wszystkim dzięki posiadaniu wysoko kwalifikowanych specjalistów posiadających doświadczenie w realizowaniu procesu projektowo-wykonawczego. Zespół wykwalifikowanych projektantów poparty fachową wiedzą kierowników robót stanowi atut firmy, prowadzący do stałego podnoszenia efektywności przedsiębiorstwa.