ECCO Rail Sp. z o.o.  jest firmą z siedzibą w Polsce, działającą na rynku międzynarodowym. Europejskie logistyczne usługi kolejowe wymagają wydajnych i indywidualnych rozwiązań. I właśnie na takie podejście do klienta oraz takie rozwiązania stawia spółka. Wraz z Ecco Rail GmbH oraz Ecco Sped GmbH tworzymy grupę, której celem jest stworzenie europejskiego pomostu w transporcie kolejowym między Wschodem a Zachodem.

Transport międzynarodowy

W kooperacji z Ecco Rail GmbH oraz Ecco Sped GmbH wykonujemy przewozy transgraniczne, zarówno w imporcie jak i eksporcie towarów przez zachodnią granicę Polski. Wyróżnia nas możliwość koordynowania i obsługi transportu na całej trasie przewozu, również po stronie krajów Europy Zachodniej i Południowej. W relacjach międzynarodowych Ecco Rail opiera się na przewozach towarów, takich jak: paliwa, kruszywa, chemia, stal, drewno, węgiel, biomasa, kontenery i wielu innych. Organizacja przewozów kolejowych na terenie Europy realizowana jest z udziałem spółek Grupy Ecco Rail oraz partnerskich zlokalizowanych na terenie Niemiec, Austrii, Szwajcarii, Francji, Włoch, Holandii, Czech, Słowacji, Węgier i Rumunii. Strategia europejska Ecco Rail obejmuje zwiększenie efektywności logistycznej poprzez rozwój korytarza transportowego, niezbędną infrastrukturę terminalową oraz magazynową. Jako grupa Ecco Rail dysponujemy wagonami typu: Fas, Fmrs, Habis, Laas, Laaps, Laars ER, Laars DR, Sgns, Sins, Snps-XL.

Transport krajowy

Przewozy realizowane przez Ecco Rail sp. z o.o. na terenie Polski oraz Ecco Rail GmbH na terenie Austrii i Niemiec. Realizacja przewozów kolejowych na terenie Polski i Niemiec odbywa się kompleksowo wraz z obsługą procesów przeładunkowych, obsługą bocznic kolejowych i masowych terminali, w tym również portów morskich. Firma specjalizuje się w przewozach węgla, koksu, paliw, chemikaliów, kruszyw, złomu, kontenerów, drewna, biomasy, AGD i wielu innych produktów masowych. Jednym z kluczowych elementów dalszego rozwoju jest działalność transportowa i logistyczna na terenie Polski i Niemiec. To obszar dla szerokiego rozwoju naszych usług dodatkowo w zakresie transportu intermodalnego, przewozów rozproszonych oraz przewozów transgranicznych pomiędzy Polską i Niemcami. Działalność przewozowa rozwija się również poprzez obsługę w krajach ościennych.

Transport lokalny

Przewozy wykonywane w poszczególnych regionach Polski, dedykowane specjalistycznym potrzebom klientów przemysłowych. Obejmują obsługę transportu technologicznego podmiotów takich jak: kopalnie węgla kamiennego, elektrownie, firmy budowlane, zakłady chemiczne, rafinerie, porty morskie i terminale masowe. Ecco Rail sp. z o.o. w ramach przewozów regionalnych obsługuje między innymi: transport węgla pomiędzy kopalniami a elektrowniami, transport materiałów podsadzkowych (piasku) dla górnictwa węgla kamiennego, transport i zagospodarowanie ubocznych produktów przemysłowych z górnictwa węgla kamiennego i energetyki zawodowej, transport towarów z portów morskich, transport kruszyw dla budownictwa, transport paliw i produktów chemicznych.4