CEMET S.A. specjalizuje się w przewozach materiałów sypkich koleją. Oferuje kompleksowe rozwiązania logistyczne dla branży cementowej i wapienniczej. Integruje transport kolejowy z drogowym oraz zarządza infrastrukturą bocznic. Posiada około 3000 specjalistycznych wagonów do przewozu materiałów sypkich. Realizuje przewozy w połączeniach krajowych i międzynarodowych.

Usługi oferowane przez CEMET S.A.:

 • transport kolejowy materiałów sypkich,
 • spedycja materiałów budowlanych,
 • kompleksowa obsługa bocznic kolejowych,
 • dzierżawa wagonów,
 • transport samochodowy materiałów sypkich,
 • spedycja samochodowa materiałów paletyzowanych.

Współpraca z CEMET S.A. gwarantuje atrakcyjne stawki na przewóz i spedycję, doradztwo techniczne i taryfowe, pośrednictwo we współpracy z przewoźnikami, kompleksowe rozwiązania logistyczne, terminowe dostawy, wagony w bardzo dobrym stanie technicznym, serwis techniczny w kraju i za granicą.

CEMET S.A. działa również w sektorze transportu drogowego pod nazwą CEMET SERWIS Sp. z o.o. Firma specjalizuje się w transporcie drogowym materiałów sproszkowanych luzem oraz w spedycji materiałów paletyzowanych.

CEMET S.A. posiada certyfikat ISO 9001 w zakresie transportu, spedycji i zarządzania bocznicami kolejowymi. W firmie wdrożony jest również system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy zgodnie z normą PN-N-18001 i OHSAS.

 


 

CEMET S.A. is a company specialized in railway transport of loose materials. We offer complex logistic solutions for the cement and lime industries. Our company integrates rail transport with road transport and also provides management of siding infrastructure. We have around 3000 rail-cars specialized in loose materials transport and we also provide transport services through national and international tracks.
Services offered by CEMET S.A.:

 • rail transport of loose materials,
 • rail forwarding of building materials,
 • complex service of railway siding,
 • lease of rail-cars,
 • road transport of loose materials,
 • road forwarding of palletized materials.

Cooperating with CEMET S.A. guarantees access to attractive transport and forwarding rates, technical and tariffs consultancy, mediation in cooperation with carriers, complex logistics solutions, on-time supplies, rail-cars in good technical condition, technical service in Poland and abroad.

CEMET S.A. operates also with road transport sector under the name of CEMET SERWIS Sp. z o.o. The company specializes in road transport of loose materials and palletized materials forwarding.

CEMET S.A. is certificated with ISO 9001 in the field of transport, forwarding and railway siding management. CEMET S.A. has implemented an Industrial Safety Management System based on the norm PN-N 18001 and OHSAS.