Bombardier Transportation jest światowym liderem w produkcji taboru szynowego i usług serwisowych. Szeroka gama produktów obejmuje pasażerski tabor szynowy i kompletne systemy transportowe. W Polsce Bombardier Transportation zatrudnia ponad 1300 pracowników w czterech zakładach zlokalizowanych w Katowicach, Łodzi, Warszawie i Wrocławiu.

W Warszawie mieści się również biuro Głównego Przedstawiciela Bombardier Transportation na Polskę.

Wrocławski zakład Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. kontynuuje tradycję znanej Fabryki Wagonów Pafawag. Produkcja na terenie zakładu została rozpoczęta już w 1833 roku, a fabryka należy do grona najstarszych producentów taboru szynowego w Europie.

Zakład uczestniczy w produkcji najnowszej generacji taboru szynowego dla wielu operatorów kolejowych.

Oferta Bombardier Transportation Polska obejmuje znane i cenione na całym świecie pojazdy szynowe, m.in.:

 • Lokomotywy rodziny TRAXX, do której należą pojazdy jedno i wielosystemowe, a także spalinowe. Lokomotywy TRAXX, przeznaczone są do obsługi głównych europejskich korytarzy transportowych,
 • Wagony piętrowe systemu push-pull przeznaczone do obsługi linii regionalnych o dużych potokach pasażerów,
 • Elektryczne lub spalinowe zespoły trakcyjne TALENT, przeznaczone do przewozów aglomeracyjnych
 • Tramwaje
 • Pociągi wielkich prędkości
 • Wagony metra

 


 

Bombardier Transportation is the world leader in the production of rolling stock and provision of services. Its extensive product offer covers passenger rolling stock and complete transport systems. In Poland, Bombardier employs over 1300 people in four facilities located in Katowice, ŁódĹş, Warsaw and Wrocław.

The office of Bombardier Transportation Chief Country Representative is also located in Warsaw.

The Wrocław factory of Bombardier Transportation Polska Sp. z o.o. continues the long tradition of the well-known Fabryka Wagonów Pafawag [Pafawag Car Factory]. Operations in the company were launched already in 1833 and the facility itself is ranked among the longest-standing rolling stock manufacturers in Europe.

This facility takes part in the production of the latest rolling stock generation for numerous railway operators.

The offer of Bombardier Transportation Polska includes well-known and valued rail vehicles, such as:

 • TRAXX family locomotives, including both one- and multi-system as well as diesel engines. TRAXX locomotives are deployed in the main European transport corridors,
 • Double-deck cars of the push-pull system for servicing regional lines characterized with large passenger numbers,
 • Electric or diesel TALENT rail units for commuter transport,
 • Tramways
 • High-speed trains
 • Subway cars