Firma Basement Systems Poland zajmuje się projektowaniem i wdrażaniem zaawansowanych technologicznie systemów i aplikacji informatycznych wysokiej dostępności.

Nasz zespół programistów bierze udział we wszystkich etapach budowy systemów informatycznych – od zaprojektowania architektury systemu poprzez dobór optymalnych rozwiązań sprzętowo-programowych, instalację składników systemu oraz ich konfigurację aż po szkolenia użytkowników i opiekę serwisową.

Najważniejsze wdrożone projekty informatyczne w branży kolejowej:

  • system do planowania i zarządzania przewozami kolejowymi dla przewoźnika towarowego
  • mobilny system dla lokomotyw i zespołów trakcyjnych
  • mobilny system kontroli obchodów
  • mobilny system wykonywania przeglądów lokomotyw.