ATEM Polska Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 1995 roku. Nasza oferta zawiera szeroki zakres usług, obejmujących pełny cykl życia systemów telekomunikacyjnym, multimedialnych, radiowo-telewizyjnych począwszy od konsultacji w zakresie koncepcji i metod budowy, użytkowania systemu, poprzez jego utrzymanie, łącznie z migracją w kierunku nowych technologii. Nasze serwisy oferujemy jako gotowe pakiety usług, jak i ich zestawy tworzone w celu spełnienia specyficznych wymagań naszych partnerów.

ATEM-Polska jest przedsiębiorstwem wchodzącym w skład holdingu VINCI, którego akcje notowane są na paryskiej giełdzie papierów wartościowych. VINCI prowadzi działalność koncesyjną i budowlaną. Zatrudnia blisko 192 000 pracowników w ok. 100 krajach. Profil działalności VINCI obejmuje projektowanie, budowę i finansowanie obiektów: infrastruktury transportowej, budynków publicznych i prywatnych, architektury miejskiej, jak również sieci wodociągowych, energetycznych i telekomunikacyjnych. Jest to blisko 250 000 projektów realizowanych w ciągu roku. W Polsce do grupy należy 15 spółek, zatrudniających ponad 4200 osób w 40 lokalizacjach w całym kraju.

TELEKOMUNIKACJA

SIECI MOBILNE

♦budowa infrastruktury sieci mobilnych „pod klucz” dla operatorów telekomunikacyjnych
♦organizacja procesów formalno-prawnych i projektowych budowy stacji telekomunikacyjnych
♦implementacje i integracje sieci telekomunikacyjnych GSM, UMTS, LTE, WIMAX
♦wykonywanie specjalistycznych pomiarów instalacji radiowo-telekomunikacyjnych
♦integracja sieci szkieletowych w technologii PDH/SDH/xWDM
♦budowa systemów telewizji cyfrowej DVB-T/DVB-H

SIECI FIX

♦kompleksowa realizacja inwestycji budowy sieci teletechnicznych
♦projektowanie i budowa sieci:
•szkieletowych i dostępowych w technologii światłowodowej (FTTx) i miedzianej
•teleinformatycznych – LAN, MAN i WAN
•dla służb mundurowych
•telewizji kablowych
♦realizacje w technologiach: IP DSLAM, SDH, xWDM
♦instalacje alarmowe SSWiN i monitoringu CCTV

UTRZYMANIE EKSPLOATACYJNE

♦utrzymanie 24/7 sieci mobilnych i stacjonarnych
♦usuwanie uszkodzeń i awarii
♦przeglądy i naprawy:
•budowlane i radiowe obiektów sieci mobilnych
•sieci kablowych miedzianych i światłowodowych
•osprzętu telekomunikacyjnego, telewizyjnego, alarmowego
♦demontaże masztów i wież
♦pomiary wydajności sieci telekomunikacyjnych
♦oznakowanie przeszkodowe dzienne i nocne obiektów wysokościowych
Wykonujemy usługi utrzymania i konserwacji kablowej sieci telekomunikacyjnej dla największego krajowego operatora telekomunikacyjnego – Orange Polska. Obecnie obsługujemy około 800 000 łączy w dwóch rejonach utrzymania – opolskim i śląskim. Prowadzone prace mają charakter stacyjny, jak również liniowy.

ELEKTROENERGETYKA

KOMPLEKSOWA REALIZACJA ZADAŃ W ZAKRESIE:

♦projektowania, budowy ,modernizacji linii energetycznych przesyłowych napowietrznych i kablowych niskich oraz średnich napięć
♦projektowania i budowy linii światłowodowych na napowietrznych liniach energetycznych
♦projektowania i budowy instalacji elektrycznych wewnątrz budynkowych
♦projektowania i instalowania systemów zasilania gwarantowanego
♦instalowania inteligentnych liczników energii elektrycznej
♦wdrożeń systemów telemetrycznych
♦montażu i utrzymania reklozerów
♦projektowania, budowy oświetlenia przeszkodowego i inteligentnych systemów oświetlenia ulicznego
♦przeglądów eksploatacyjnych oraz remontów stacji transformatorowych
♦projektowania i budowy odnawialnych źródeł energii

OBIEKTY UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

♦remonty obiektów
♦adaptacje obiektów i pomieszczeń użyteczności publicznej
♦projektowanie i budowa salonów sprzedaży
♦projektowanie i budowa systemów telewizji przemysłowej, kontroli dostępu, sieci alarmowych i sygnalizacji pożarowej
♦budowa systemów wentylacji i klimatyzacji
♦nadzór inwestorski nad pracami budowlanymi i telekomunikacyjnymi