Dzięki doświadczeniu oraz posiadaniu mobilnego potencjału technicznego jesteśmy liderem usług w zakresie napraw, modernizacji taboru kolejowego oraz usług spawalniczo ślusarskich. Pracujemy głownie w placówkach naszych kontrahentów dostarczając im wyspecjalizowane brygady.

Nasi pracownicy posiadają wszelkie wymagane dopuszczenia oraz kwalifikacje. Charakteryzuje nas mobilność, innowacyjność i dobra organizacja.

Posiadamy certyfikaty:

W zakresie spawania posiadamy wdrożony system zarządzania jakością w spawalnictwie zgodny z wymaganiami normy PN-EN ISO 3834-2:2007 oraz uzyskaliśmy Certyfikat Spawalniczy PN-EN 15085 w najwyższym zakresie CL1. Nasze przedsiębiorstwo wprowadziło również System zarządzania jakością w zakresie wykonawstwa konstrukcji stalowych i aluminiowych PN-EN ISO 1090 EXC 3 w branży budowlanej i konstrukcyjnej. Nasze usługi wykonujemy wg standardów ISO – obecnie ISO 9001:2008.